Techno Tech

Via het formulier kunt u een beoordelingexemplaar op papier aanvragen . Hiervan krijgt u een factuur toegestuurd. Indien u vervolgens overgaat tot de aanschaf, zal deze op de eerste factuur, die dan volgt, gecrediteerd worden.

Beoordeling op papier aanvraag formulier


Onderwijsinstelling
Naam:
Locatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Fax:
Docent
Naam:
E-mailadres:
Telefoon / Mobiel:

Kies hieronder van welke projecten u een papieren exemplaar wilt aanvragen

Projecten Techno   Projecten Venturie
Beveiliging
Techniek
Natuurkunde
Bouwen
Techniek
Natuurkunde
Elektriciteit
Techniek
Natuurkunde
Wiskunde
Fiets
Techniek
Natuurkunde
Wiskunde
Lucht en Energie
Techniek
Natuurkunde
Water
Techniek
Natuurkunde
Wiskunde
Deel 1
Techniek
Natuurkunde
Wiskunde
Deel 2
Techniek
Natuurkunde
Overig
Schuifmaat
Magazijn
 
Aanvullende informatie: