Techno Tech
  Techno Venturie BV 
Oude Spoorbaan 10A
2435 NT Zevenhoven 
Tel: 088 - 8768765
Email: info@techno-venturie.nl 
www.technoventurie.nl


Invoering techno Venturie
Een soepele opstartfase is essentieel voor de invoering en implementatie van Techno Venturie. Snel aan de slag kunnen met de methode is het doel van de implementatiebegeleiding. Een implementatieplan vormt het vertrekpunt. Een plan dat tot stand komt in overleg met de school. Het implementatieplan bestaat uit twee onderdelen: 
- een basistraject 
- aanvullende trajecten 
Het eerste onderdeel is noodzakelijk om tot een vlotte en goede invoering van de methode te komen. 
Het basistraject duurt ongeveer 6 klokuren. De aanvullende trajecten zijn afhankelijk van de beginsituatie 
van de school en kunnen dus gekozen worden. Het betreft hier dus maatwerk in onderling overleg te bepalen.

Activiteiten tijdens het basistraject- Werken met de website van Techno Venturie als docent 
- Onderwijskundige uitgangspunten

Aanvullende trajecten 
- Leerlijnen 
- Organisatie en planning 
- Demonstratie machines 
- Scholing en begeleiding docenten

De school zorgt voor een locatie en de benodigde computers.

Meer informatie 
Voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van een op maatwerk gericht traject kunt u 
contact opnemen met:

Evert van Klaveren 
T: 088 - 8768765
E: evert@onderwijstechnisch.nl

Cees Paling 
E: cees@onderwijstechnisch.nl