Techno Tech

Techno Venturie is een jonge, dynamische uitgeverij. Zij ontwikkelt leermiddelen voor het vak Techniek voor het basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs: Basis Tech en Techno Venturie. De laatste is een geïntegreerde methode voor de vakken techniek, natuurkunde en wiskunde. De opzet is zo dat u ook kunt kiezen voor afzonderlijke vakken of voor één vak. Bij de methode horen 3D modellen. Met behulp van de deze modellen leren de leerlingen deelvaardigheden aan zoals het repareren van een fietsband of het schoonmaken van een fietsketting. Alle aangeleerde deelvaardigheden bij het project fiets resulteren in het kunnen uitvoeren van een servicebeurt.

Natuurlijk wordt de methode webbased ondersteund voor de leerlingen en de docent. Leerlingen kunnen oefenen met de namen van het gereedschap dat ze gebruiken bij een les en toetsen maken. Geïntegreerd voor de docent is er een cijferprogramma, zodat vorderingen eenvoudig bijgehouden kunnen worden.

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Dit vraagt om flexibele oplossingen, waarbij gekozen kan worden door de docent voor complete methodes of losse modules. Moderne technieken maken het mogelijk om een eigen methode samen te stellen uit verschillende modules. Maatwerk dus! Natuurlijk kunnen wij u daarover adviseren. Techno Venturie daagt uit, nodigt uit om actief bezig te zijn en bevordert samenwerken.